Strona główna Kontakt
Uprawnienia - Curriculum vitae
Do góry
Dane personalne :

Data urodzenia : 17 czerwca 1971 r.
Miejsce urodzenia : Przemyśl
Tytuł naukowy : Doktor nauk medycznych
Stanowisko : Starszy Asystent w Klinice Hematologii
Adres pracy : Klinika Hematologii Szpital Uniwersytecki, ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków

Wykształcenie :

1978 - 1986Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu
1986 - 1990Liceum Ogólnokształcące nr II w Przemyślu
1990 - 1996Wydział Lekarski Collegium Medicum UJ w Krakowie
1996 - 1997Staże podyplomowe w Klinikach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Praca zawodowa :

1996 - nadalKlinika Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Stopnie naukowe :

1996 lek. med.dyplom lekarza medycyny
2003 dr n. med.doktorat "Cytokiny w patogenezie szpiczaka mnogiego"  


PowiększDyplom ukończenia studiów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu JagiellońskiegoPowiększZaświadczenie Dziekanatu Wy- działu Lekarskiego Collegium Me- dicum UJ o nadaniu stopnia nau- kowego doktora nauk medycznych


Publiczna obrona doktoratu - 7.10.2003 r.

Promocja doktorska - 2004 r.

Specjalizacje :

2000I° z zakresu chorób wewnętrznych
2004II° z zakresu chorób wewnętrznych
2007Specjalista w zakresie hematologia


PowiększDyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie: choroby wewnętrznePowiększDyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie: hematologia

Stypendia i staże zagraniczne :

1995Universite de Bordeaux II, Francja (kierownik prof. Cardinaud)
1998Hammersmith Hospital, Imperial College School of Medical, Londyn (kierownik: prof. J. Goldman)
Department of Medical Oncology, St. Bartholomew`s Hospital, Londyn (kierownik: prof. AZS Rohatiner)

Członkostwo :

polskich towarzystw naukowych
 • Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów
 • Polskie Towarzystwo Lekarskie
 • Towarzystwo Internistów Polskich
zagranicznych towarzystw naukowych
 • Europejskie Towarzystwo Hematologiczne (European Hematology Association)
 • International Myeloma Society

Czynny udział w międzynarodowych kongresach naukowych :

Londyn - 1998, Londyn - 1999, Sztokholm - 1999, Barcelona - 1999, Genewa - 2000, Toronto - 2000, Jacksonville - 2001, Florencja - 2002, Lizbona - 2002, Salamanka - 2003, Lyon - 2003, Kopenhaga - 2003, Sydney - 2005, Atlanta - 2005, Orlando - 2006, Amsterdam - 2006, Wiedeń - 2007, Atlanta - 2007, Nowy York - 2008, San Francisco - 2008, Waszyngton - 2009.

Czynny udział w Polskich Zjazdach Naukowych :

Od 1996 roku uczestnictwo w Zjazdach Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów,
a także wielu kongresach oraz sympozjacjach internistycznych, immunologicznych, hematologicznych i onkologicznych.

Główne zainteresowania naukowe :

Diagnostyka i leczenie chorych na szpiczaka mnogiego; udział cytokin: IL-6, b-FGF, VEGF, HGF w patogenezie tej choroby. Nowe sposoby terapii, m.in.: Thalidomide, Revlimid, Velcade oraz ich wpływ na angiogenezę w szpiczaku mnogim.

Umiejętności dodatkowe :

Diagnostyka i terapia choroby hemoroidalnej przy pomocy metody Hemoron®.
Uprawnienia do badań kierowców oraz osób starających się o pozwolenie na broń palną.

Zainteresowania :

Film, teatr, muzyka jazzowa, podróże, turystyka, sport, internet.

Inne - Prawo Jazdy kategorii A,B,T


PowiększDyplom uznania za zdanie z wyróżnieniem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego i uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie hematologiiSpis publikacji i doniesień zjazdowych :

 1. Skotnicki AB., Piątkowska-Jakubas B., Jurczak W., Wolska-Smoleń T., Jabłoński M., Lorenz F., Walter Z., Węglarska D., Balana-Nowak A., Zdziłowska E., Szostek M., Musiał I., Jurczyszyn A., Verda L. Autologous transplants in haematological malignancies and solid tumours. Bone Marrow Transplantation 1999, 23, 1, 193, 641.
 2. Skotnicki AB., Piątkowska-Jakubas B., Wolska-Smoleń T., Jurczak W., Rucińska M., Sacha T., Hawrylecka D., Jurczyszyn A., Jabłoński M., Lorenz F., Walter Z., Verda L., Węglarska D., Szostek M., Balana-Nowak A., Zdziłowska E., Zawirska D. Przeszczepianie autologicznych komórek hemopoetycznych u chorych z proliferacyjnymi hemocytopatiami oraz guzami litymi w materiale Kliniki Hematologii CM UJ w okresie od kwietnia do grudnia 1998 r., Acta Haematologica Polonica, 1999, 30, 30, 2, 143.
 3. Wolska-Smoleń T., Piątkowska-Jakubas B., Jurczyszyn A., Verda L., Hawrylecka D., Lorenz F., Jabłoński M., Walter Z., .Skotnicki AB. Wysokodozowana chemioterapia wsparta autologicznym przeszczepieniem komórek hemopoetycznych w leczeniu chorych ze szpiczakiem plazmocytowym - obserwacje własne, Acta Haematologica Polonica, 1999, 30, 30, 2, 127.
 4. Skotnicki AB., Wolska-Smoleń T., Jurczyszyn A. Szpiczak mnogi - nowe perspektywy terapeutyczne /Multiple myeloma - new trends in therapy/, Przegląd Lekarski, 1999, 56, 1, 67-72.
 5. Skotnicki AB., Wolska-Smoleń T., Jurczyszyn A. Autologous stem cell transplantations in patients with multiple myeloma- a single Centre experience, VII International Multiple Myeloma Workshop, Stockholm, Sweden, 1999, 79.
 6. Skotnicki AB., Jurczyszyn A., Wolska-Smoleń T. Szpiczak mnogi - rola wysokodozowanej chemioterapii /Multiple myeloma- the role of high-dose chemotherapy/, Advances in Clinical and Experimental Medicine 1999, 8, 3, 189-196.
 7. Wolska-Smoleń T., Jurczyszyn A., Skotnicki AB. Autologous stem cell transplantations in the patients with multiple myeloma- single centre experience, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, 1999, LIV, D.
 8. Skotnicki AB., Piątkowska-Jakubas B., Machaczka M., Hawrylecka D., Verda L, Jurczyszyn A., Szostek M., Balana-Nowak A., Węglarska D., Lorenz F., Walter Z., Mensah P. Autologous transplants in acute leukemia patients- single centre experience. Bone Marrow Transplantation 2000, 25, 1, 233.
 9. Machaczka M., Rucińska M., Piątkowska-Jakubas B., Jurczyszyn A., Wilczyński J., Załuska A., Szostek M., Walter Z., Balana-Nowak A., Uracz D., Zawilińska D., Skotnicki AB. Acute graft-versus-host disease (aGVHD) and infectious complications followed by allogeneic peripheral blood stem cell transplantation (PBSCT) for acute and chronic myeloid leukemia, Annals of Hematology, 2000, II, 9.
 10. Machaczka M., Rucińska M., Balana-Nowak A., Szostek M., Załuska A., Salamanchouk Z., Zdziłowska E., Piątkowska-Jakubas B., Jurczyszyn A., Skotnicki AB. Evaluation of P-glycoprotein and CD34 co-expression and its clinical relevance for younger de novo acute myeloid leukaemia patients, The Hematology Journal, 2000, 1, 1, 82.
 11. Jurczyszyn A., Wolska-Smoleń T., Machaczka M., Piątkowska-Jakubas B., Skotnicki AB. Single and double autologous stem cell tranpslantation (ASCT) for multiple myeloma (MM) patients. International Journal of Hematology, 2000, 72, 1, 6611.
 12. Wolska-Smoleń T., Lorenz F., Jurczyszyn A., Węglarska D., Balana-Nowak A., Skotnicki AB. Efficacy of hematopietic cell mobilization and use of autologous PBSCT (APBSCT) in multiple myeloma. Blood, 2000, 96, 11, 3579.
 13. Jurczyszyn A., Verda L., Machaczka M., Wolska-Smoleń T., Skotnicki AB. Follow up of multiple myeloma /MM/ patients subjected to high-dose therapy followed by autologous stem cell transplantation /ASCT/- single centre experience, The Judith & George Goldman Symposium on Innovative Research in Multiple Myeloma, Mayo Clinic, 2001
 14. Machaczka M., Jurczyszyn A., Piątkowska-Jakubas B., Rucińska M., Załuska A., Skotnicki AB. Severe hemarrhagic cystitis in hematopoietic cell transplant recipients- single centre experience. Bone Marrow Transplantation, 2001, 27, 1.
 15. Machaczka M., Wojas-Pelc A., Piątkowska-Jakubas B., Rucińska M., Jurczyszyn A., Skotnicki AB. Psolaren and ultraviolet A irradiation (PUVA) as adjuvant treatment of steroid-responsive chronic extensive graft-versus-host desease (GVHD). Bone Marrow Transplantation, 2001, 27, 1.
 16. Piątkowska-Jakubas B., Załuska A., Jurczyszyn A., Stachura J., Rudzki Z., Skotnicki AB. Spontaniczna ostra choroba przeszczep przeciw gospodarzowi u chorego z rozpoznaniem ostrej białaczki szpikowej poddanego syngenicznemu przeszczepieniu komórek hemopoetycznych /A case of spontaneous acute graft versus host disease in AML patient following syngeneic peripheral blood progenitor cell transplantation/, Acta Haematologica Polonica, 2001, 32, 347-354.
 17. Wolska-Smoleń T., Verda L., Jurczyszyn A., Piątkowska-Jakubas B., Skotnicki AB. Skuteczność terapii szpiczaka mnogiego w materiale Kliniki Hematologii Collegium Medicum UJ, III Konferencja Naukowa Schering AG, Falenty, 2001.
 18. Jurczyszyn A., Sacha T., Rudzki Z., Sobociński M., Skotnicki AB., Stachura J. Pancytopenia as the preceding syndrome of colorectal cancer: A Case Report, The Hematology Journal, 2002, 3, 1, 1345.
 19. Jurczyszyn A., Rucińska M., Jurczak W., Sobociński M., Rudzki Z., Salamanchuk Z., Skotnicki AB., Stachura J.J. Stachura: Mycoplasma pneumoniae infection with haematological picture mimicking myelodysplastic syndrome: A Case Report, The Hematology Journal, 2002, 3, 1, 1346.
 20. Sobociński M., Sacha T., Jurczyszyn A., Skotnicki AB. T-cell CSF lymphocytosis of uncertain origin in a CLL patient, The Hematology Journal, 2002, 3, 1, 1460.
 21. Jurczyszyn A., Wolska-Smoleń T., Sobociński M., Starzec A., Dybowicz J., Pietkun I., Zduńczyk A., Dudziński M., Fedak D., Skotnicki AB. Clinical significance of serum lelvels of IL-6, sIL-6R and angiogenic growth factors in multiple myeloma patients. Second Interdisciplinary Euroconference on Angiogenesis, 2002.
 22. Jurczyszyn A., Wolska-Smoleń T., Sobociński M., Fedak D., Naskalski J., Skotnicki A.B. Serum concentrations of proangiogenic cytokines in patients with multiple myeloma, Acta Haematologica Polonica, 2003, 34, 1, 40.
 23. Jurczyszyn A., Wolska-Smoleń T., Zawirska D., Fedak D., Naskalski J. Pro-inflammatory and angiogenic cytokines in multiple myeloma patients. The Hematology Journal, 2003, 4, 1, 176.
 24. Jurczyszyn A., Wolska-Smoleń T., Skotnicki AB. Plasma levels of cytokines in multiple myeloma patients. The Hematology Journal, 2003, 4, 2, 36.
 25. Skotnicki AB., Jurczyszyn A., Wolska-Smoleń T., Krawczyk J., Sobociński M., Fedak D., Naskalski J. Proangiogenic cytokines in multiple myeloma patients. Experimental Haematology, 2003, 31, 7, 1, 490.
 26. Jurczyszyn A., Wolska-Smoleń T., Skotnicki AB. Znaczenie angiogenezy w prawidłowej i nowotworowej hematopoezie, Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2003, 12, 4, 489-496.
 27. Jurczyszyn A., Wolska-Smoleń T., Skotnicki AB. Hepatocyte growth factor: from diagnostic to clinical application. Przegląd Lekarski, 2003, 60, 6, 425-434.
 28. Jurczyszyn A., Wolska-Smoleń T., Skotnicki AB. Szpiczak mnogi - rola angiogenezy i zastosowanie talidomidu, Przegląd Lekarski, 2003, 60, 8, 542-547.
 29. Jurczyszyn A., Byrska-Krobicka B. Podejrzenie choroby dekompresyjnej u nurka, Medicina Sportiva Practica, 2003, 4, 3-4.
 30. Jurczyszyn A., Wolska-Smoleń T., Skotnicki AB. Makroglobulinemia Waldenströma - nowe wskaźniki diagnostyczne, czynniki rokownicze oraz kryteria rozpoczęcia terapii. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2004, 13, 2, 327-336.
 31. Jurczyszyn A., Skotnicki AB. Postępy w badaniach nad molekularną patogenezą amyloidozy oraz implikacje kliniczne. Progress in research on the molecular basis of amyloidosis pathogenesis and its clinical implications. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2004, 13,4, 669-676.
 32. Ręcki M., Rusek E., Lamparski M., Jawień A., Jurczyszyn A. Stopniowa dylatacja zwieraczy w leczeniu ostrej szczeliny odbytu, Proktologia, 2004 suplement 1, 14.
 33. Ręcki M., Rusek E., Lamparski M., Jawień A., Jurczyszyn A. Ocena przydatności metody Hemoron® w ambulatoryjnym leczeniu choroby hemoroidalnej, Proktologia, 2004 suplement 1, 15.
 34. Jurczyszyn A., Skotnicki AB. Makroglobulinemia Waldenströma - opinie ekspertów dotyczące nowych możliwości terapii oraz kryteria odpowiedzi na leczenie. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2004, CXII, 3 (9), 1113-1121.
 35. Jurczyszyn A., Wolska-Smoleń T., Skotnicki AB. Mechanizmy patogenetyczne warunkujące nowe sposoby terapii szpiczaka mnogiego I. Znaczenie cytokin. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2005, 14, 1, 137-143.
 36. Jurczyszyn A., Wolska-Smoleń T., Skotnicki AB. Mechanizmy patogenetyczne warunkujące nowe sposoby terapii szpiczaka mnogiego II. Nowe leki. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2005, 14, 1, 145-154.
 37. Majka M., Jurczyszyn A., Zebzda A., Czogała W., Rudzki Z., Goździk J., Wolska T., Skotnicki AB, Ratajczak MZ. Expression of c-met receptor in bone marrow of multiple myeloma patients following chemiotherapy, Haematologica - the Hematology Journal, 2005, S1, 915.
 38. Zawirska D., Jurczyszyn A., Skotnicki AB. Disseminated granulocytic sarcoma in patient with chronic pancreatitis, 2005, EBMT Meeting, Prague.
 39. Jurczyszyn A., Skotnicki AB. Inhibitory proteasomów w leczeniu szpiczaka mnogiego, Ordynator leków, 2005, vol. 5, nr 4 (42), 3-12.
 40. Majka M., Jurczyszyn A., Zebzda A., Czogała W., Rudzki Z., Goździk J., Wolska T., Skotnicki AB, Ratajczak MZ. Expression of c-met receptor in bone marrow of multiple myeloma patients following chemiotherapy, Acta Haematologica Polonica, 2005, vol. 36, S2, 149.
 41. Jurczyszyn A., Skotnicki AB. Zastosowanie inhibitorów proteasomów w chorobach nowotworowych, Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2006, 15,2, 309-320.
 42. Skotnicki AB, Dmoszyńska A., Jurczyszyn A., Wolska-Smoleń T. Nowe możliwości terapeutyczne w szpiczaku mnogim, Acta Haematologica Polonica, 2006, 37, 1, 18-34.
 43. Jurczyszyn A. Metoda Hemoron w terapii choroby hemoroidalnej - ocena wstępnych wyników leczenia z lat 2004 -2006, Proktologia, 2006, 2, 26.
 44. Zebzda A., Jurczyszyn A., Czogała W., Lesko E., Goździk J., Skotnicki AB., Majka M. Comparison of Myeloma Cells Killing Efficiency by Geldanamycin and Its Analogs, Blood, 108, 11, 5027.
 45. Jurczyszyn A., Skotnicki AB. Bortezomib- pierwszy inhibitor proteasomów w terapii szpiczaka mnogiego, Współczesna Onkologia, 2007, 11,3, 112-124.
 46. Jurczyszyn A., Małkowski B., Skotnicki AB. Preliminary polish experience in the diagnostic utility of 18-FDG PET in the assessment of patients with multiple myeloma, Acta Haematologica Polonica, 2007, 38, 1, 21.
 47. Jurczyszyn A., Skotnicki AB. Nowe leki w terapii szpiczaka mnogiego, Współczesna Onkologia, 2007, 11, 4, 186-194.
 48. Majka M., Zebzda A., Jurczyszyn A., Jarocha D., Skotnicki AB. Increased expression of pro-angiogenic and decreases expression of osteogenic genes In mesenchymal stem cell after stimulation with myeloma - derived microvesicles, Haematologica - the Hematology Journal, 2007, S1, 1005.
 49. Jurczyszyn A., Małkowski B., Skotnicki AB. Diagnostic utility of 18-FDG PET in the assessment of patients with multiple myeloma, Haematologica - the Hematology Journal, 2007, S1, 1532.
 50. Majka M., Zebzda A., Jurczyszyn A., Jarocha D., Skotnicki AB. Gene expression profile in bone marrow - derived stromal cells of myeloma patients, Haematologica - the Hematology Journal, 2007, S2, 106.
 51. Majka M., Dulemba M., Trzyna E., Faryna M., Jurczyszyn A. Comprehensive Analysis of the MET Protooncogene Promoter Regulation in Multiple Myeloma, Clinical Lymphoma & Myeloma, 2009, 389.
 52. Jurczyszyn A. Terapia szpiczaka mnogiego, Służba Zdrowia, 2009, 13-17, 51.
 53. Janeczko Z., Jurczyszyn A., Bochenek B. Właściwości biologiczne resweratrolu i możliwości jego stosowania w terapii szpiczak mnogiego, Panacea, 2 (27), 2009
 54. Jurczyszyn A. Skotnicki AB. Historia odkrycia szpiczaka mnogiego. Epidemiologia, patogeneza, przebieg, kryteria rozpoznania, czynniki prognostyczne i klasyfikacje zaawansowania choroby. „Szpiczak mnogi – kompleksowa diagnostyka i terapia”, red. A. Jurczyszyn i A.B. Skotnicki, Wydawnictwo Medyczne Górnicki, 2010, 1-17
 55. Jurczyszyn A. Nowe leki w terapii szpiczaka mnogiego. „Szpiczak mnogi – kompleksowa diagnostyka i terapia”, red. A. Jurczyszyn i A.B. Skotnicki, Wydawnictwo Medyczne Górnicki, 2010, 149-165.
 56. Rosa J., Sydor A., Jurczyszyn A., Zabawa-Hołyś S. Nowak J., Czapkowicz-Gryszkiewicz, Sułowicz W. Zaprzestanie przewlekłej dializoterapii u chorej ze szpiczakiem mnogim i niewydolnością nerek jako wynik skutecznego leczenia przeciwnowotworowego, Przegląd Lekarski, 2010, 67, 7, 547-550
 57. Jurczyszyn A., Zawirska D., Skotnicki A.B. Białaczka plazmatyczno-komórkowa: wysoce agresywna monoklonalna gammapatia z niekorzystnym rokowaniem, Przegląd Lekarski, 2011, 68 (6): 320-5.
 58. Jurczyszyn A. Skotnicki A.B. Niedokrwistość oraz powikłania infekcyjne u chorych na szpiczaka mnogiego „Szpiczak mnogi – wybrane zagadnienia”, red. A. Jurczyszyn i A.B. Skotnicki, Wydawnictwo Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka, 2011, 17-31.
 59. Ceborska-Scheiterbauer E., Jurczyszyn A., Schlegel-Zawadzka M. Żywienie chorych na szpiczaka mnogiego „ Szpiczak mnogi – wybrane zagadnienia”, red. A. Jurczyszyn i A.B. Skotnicki, Wydawnictwo Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka, 2011, 139-151.
 60. Jurczyszyn A. Leczenie chorych na szpiczaka mnogiego poniżej 65-70 roku życia oraz rola terapii podtrzymującej po przeszczepieniu komórek macierzystych, Oncoreview, 2011, 1 (4), 258-269.
 61. Walter-Croneck A., Soroka-Wojtaszko M., Jawniak D., Kozińska J., Jurczyszyn A., Skotnicki A., Charliński G., Boguradzki P., Jędrzejczak W., Kasza R., Górnik S., Błońska D., Dytfeld D., Nowicki A., Rymko M., Urbańska-Ryś H., Usnarska-Zubkiewicz L., Dmoszyńska A. Ocena skuteczności i bezpieczeństwa chemioterapii PAD (bortezomib, doksorubicyna, deksametazon) w leczeniu chorych z opornym i nawrotowym szpiczakiem mnogim – raport Polskiej Grupy Szpiczakowej, Acta Haematologica Polonica 2011, 42, suplement, 33-57.
 62. Charliński G., Jamroziak K., Boguradzki P., Wiater E., Waszczuk-Gajda A., Skwierawska K., Zduńczyk D., Ziarkiewicz M., Karakulska-Prystupiuk E., Jurczyszyn A., Dwilewicz-Trojaczek J., Robak T., Jędrzejczak W.W. Skuteczność leczenia pierwotnej układowej amyloidozy łańcuchów lekkich chemioterapią wysokodawkową wspomaganą przeszczepieniem autologicznych komórek macierzystych, Acta Haematologica Polonica, 2011, 42, suplement, P-145.
 63. Dmoszyńska A., Walter-Croneck A., Mańko J., Usnarska-Zubkiewicz L., Stella-Hołowiecka B., Walewski J., Charliński G., Jędrzejczak W.W., Wiater E., Lech-Marańda E., Dytfeld D., Komarnicki M., Giannopoulos K., Jamroziak K., Robak T., Jurczyszyn A., Skotnicki A. Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego na rok 2012, Acta Haematologica Polonica; 2012, 43 (1): 4-47.
 64. Jurczyszyn A. Protokoły i schematy terapeutyczne stosowane u chorych na szpiczak mnogiego „Szpiczak mnogi – przypadki kliniczne” red. A. Jurczyszyn, AB. Skotnicki; Wydawnictwo Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka, 2012, 1-23.
 65. Jurczyszyn A., Fornagiel Sz., Wolska-Smoleń T., Skotnicki AB. Wybrane opisy przypadków chorych na szpiczaka mnogiego leczonych w Klinice Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie „Szpiczak mnogi – przypadki kliniczne” red. A. Jurczyszyn, AB. Skotnicki; Wydawnictwo Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka, 2012, 23-41.
 66. Grząśko N., Hus M., Pluta A., Jurczyszyn A., Walter-Croneck A., Morawksa M., Chocholska S., Hajek R., Dmoszyńska A. Additional genetic abnoramilies significantly worsen poor prognosis associated with 1q21 amplification in multiple myeloma patients Hematol Oncol. 2012, Jun 6
 67. Sacha T., Giza A., Jurczak W., Jurczyszyn A., Piątkowska-Jakubas B., Zdziarska J. Hematologia – postępy 2011, Medycyna praktyczna, 2012, 6 (256), 38-47.
 68. Czepko R. Jurczyszyn A., Skotnicki AB., Masłowski P. Wertebroplastyka szpiczaku mnogim. Ocena wyników leczenia i poprawy jakości życia. „Fizjoterapia w teorii i praktyce” red. J. Jaworek, B. Frańczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012, 271-281.
 69. Jurczyszyn A., Mrozek M., Paleń J., Rajzer M., Terlecki M., Skotnicki AB. Angioplstyka wieńcowa oraz wymiana zastawki aortalnej u dwóch chorych ze szpiczakiem mnogim – opisy przypadków, Oncoreview, 2012, 2, 4 (8), 279-283.
 70. Jurczyszyn A. Rare manifestation of multiple myeloma, MULTIPLE MYELOMA, 2012, editor Hajek Roman – w druku.
 71. Smetana J. Barankova K., Zaoralova R., Nemec P., Grelikova H., Kupska R., Mikolasova A., Frohlich J., Sevcikova S., Zahradova L., Krejci M., Sandecka V., Almasi M., Kaisarova P., Melicharova H., Adam Z., Penka M., Jarkovsy J., Jurczyszyn A., Hajke R., Kuglik P. Gain(1)(q21) is an unfavorable genetic prognostic factor for patients with relapsed multiple myeloma treated with thalidomide but not for those treated with bortezomib, Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2013 Jan 4.
 72. Giebel S., Krużel T., Czerw T., Saduś-Wojciechowska M., Najda J., Chmielowska E., Grosicki S., Jurczyszyn A., Pasiarski M., Nowara E., Glowala-Kosinka M., Chwieduk A., Mitrus I., Samgur A., Hołowiecki J. Intermaediate-dose ARA-C plus G-CSF for stem cell mobilization In patients with lymphoid malignancies, includig predicted poor mobilizers. Bone Marrow Transplantation, 2013 Jan 7.
 73. Terlecki M., Wojciechowska W., Rajzer M., Jurczyszyn A., Bazan-Socha S., Czarnecka D. Transient cortical blindness after coronary artery angiography, Postępy w Kardiologii Interwencyjnej 2013; 9, 1 (31), 1-4.
 74. Jurczyszyn A. Grząśko N., Zaucha JM, Grosicki S., Charliński G., Skotnicki AB. Dwu-, trzy- i czterolejkowe schematy w leczeniu pierwszo liniowym szpiczak plazmocytowego z uwzględnieniem efektów terapii z zastosowaniem bortezomibu w świetle doniesień z konferencji ASH 2012, Acta Haematologica Polonica, 2013, w druku.
 75. Zaucha JM., Jurczyszyn A., Wojciechowska A., Rogowski W. Chłoniak Hodgkina u osób w wieku podeszłym, Acta Heamatologica Polonica, 2013, w druku.
 76. Canzian F, Campa D, Buda G, Bugert P, De Arriba de la Fuente F, Dudziński M, Dumontet C, García-Sanz R, Gemignani F, Jamroziak K, Jurado M, Jurczyszyn A, Landi S, Lesueur F, Marques M, Martínez-López J, Moreno V, Orciuolo E, Petrini M, Reis RM, Ríos R, Rossi AM, Sainz J, Szemraj-Rogucka Z, Vangsted A, Varkonyi J, Vogel U, Wątek M, Martino A. Molecular genetic epidemiology of multiple myeloma: the IMMEnSE (International Multiple Myeloma rESEarch) consortium. XIVth International Multiple Myeloma Workshop, 4-7 April 2013 Kyoto. abstract w druku.
 77. Terpos E., Morgan G., Dimopoulos M., Drake M., Lentzsch S., Raje N., Sezer O., Garcia-Sanz R., Shimizu K., Turesson I., Reiman T., Jurczyszyn A., Merlini G., Spencer A., Leleu X., Cavo M., Munsi N., Rajkumar V., Durie BGM on behalf of Inetarntional Myeloma Working Group, International Myeloma Working Group recommendations for the treatment of multiple myeloma related bone disease, Journal of Clinical Oncology, 2013, w druku.
Gabinet: Kraków, ul. Kobierzyńska 98.    Przyjęcia: czwartki od 16.00 do 20.00 lub po ustaleniu telefonicznym.
Rejestracja: od poniedziałku do czwartku w godzinach 14.00 - 20.00 pod nr telefonu 12 264 2591 lub zawsze 601 539077
Projekt i wykonanie strony