Strona główna Kontakt
Strona główna
Do góry

GABINET :

Kraków, ul. Kobierzyńska 98

Tel.:  +48 12 264 2591
Tel. kom.:  +48 601 539 077

e-mail:  artur@jurczyszyn.pl

Przyjęcia:

czwartki od 16.00 do 20.00
lub po ustaleniu telefonicznym.

Rejestracja:

od poniedziałku do czwartku
w godzinach 14:00 do 20:00
(pod nr telefonu 12 264 2591)
lub zawsze pod numerem mojej
komórki 601 539 077.


Dojazd do gabinetu »


www.szpiczak.org

W 2008 roku w Krakowie została założona Fundacja Centrum Le- czenia Szpiczaka, której zada- niem statutowym jest prowadzenie oraz wspieranie wszelkiej działal- ności na rzecz chorych ze szpi- czakiem mnogim... czytaj więcej »


Powiększ
Choroby którymi się zajmuję w lekarskiej pracy zawodowej:
  1. Wszelkie schorzenia hematologiczne, w szczególności szpiczak mnogi, przewlekła białaczka limfatyczna, anemie różnego typu oraz nadpłytkowości, zespoły mielodysplastyczne oraz inne cho- roby krwi i szpiku kostnego.
  2. Wybrane schorzenia z zakresu chorób wewnętrznych i interny: choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego, choroby układu trawiennego, choroby układu kostno-stawowego, mięś- niowego i tkanki łącznej oraz inne.
  3. Ponadto leczę chorobę hemoroidalną przy użyciu nowoczesnej metody Hemoron, wykonuję anoskopię oraz udzielam konsultacji proktologicznych, zajmuję się również leczeniem szczelin odbytu za pomocą dylatatora Kriza.
  4. Badam osoby starające się o pozwolenie na broń palną (rejestr lekarzy upoważnionych do wydawania orzeczeń dla osób ubiega- jących się lub posiadających pozwolenie na broń prowadzony jest przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji), a także osoby starające się o prawo jazdy.

GabinetMetoda pozwala na bezbolesne, bezpieczne i skuteczne leczenie choroby hemoroidalnej. Metodzie towarzyszy poprawa jakości życia pacjentów - również dlatego, że pacjenci niemal bezpośrednio po zabiegu mogą wrócić do wykonywania swoich codziennych czynności. Metoda oparta jest na mało inwazyjnym prostym sposobie aplikacji prądu jednofazowego, generowanego przez źródło o niskim napięciu, na naczynia doprowadzające do splotów hemo- roidalnych. Mało inwazyjny charakter metody pozwala również na leczenie pacjentów, u których zastosowanie innych, radykalniejszych metod nie jest możliwe. Ambulatoryjny i bezbolesny charakter metody pozwala także na przełamanie bariery strachu, dzięki czemu możliwe jest przebadanie większej liczby osób z dolegliwościami proktologicznymi... czytaj więcej »

Pragnę z radością poinformować, że od 2010 roku jako jedyny z Polski (jak na razie) zostałem członkiem International Myeloma Working Group. Znalazłem się wśród 134 innych Osób wybranych z całego świata, zajmujących się aktywnie szpiczakiem mnogim... czytaj więcej »

Choroba hemoroidalna (ang. hemorrhoidal disease) jest najczęściej występującym schorzeniem proktologicznym u człowieka. Częstość występowania tego schorzenia zwiększa się wraz z wiekiem i wśród osób powyżej 60 roku życia pacjentów jest już blisko 50-60 % (szczyt zachorowań w wieku 60-80 lat). Problem dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn... czytaj więcej »


Szpiczak mnogi jest chorobą bardzo złożoną. Postawienie diagnozy często nie jest łatwe, a proponowane leczenie może być bardzo różne. Pacjenci niejednokrotnie szukają pomocy u lekarzy rodzinnych, ortopedów, chirurgów, traumatologów, reumatologów, internistów, nefrologów, aby ostatecznie trafić do hematologów, gdzie niejednokrotnie po wielomiesięcznym opóźnieniu stawiana jest... czytaj więcej »


Modlitwa codzienna lekarza

Niech mnie ożywia miłość do sztuki i do Stworzeń Twoich. Nie dopuść o Panie, aby żądza zysku, gonitwa za sławą i zaszczytami wzięły udział w zatrudnieniu moim.
Oddal ode mnie nieprzyjaciół prawdy i miłości do ludzi, którzy mogliby łatwo mnie zwieść i usunąć od przeznaczenia czynienia dobra Dzieciom Twoim! ... czytaj więcej »
Artur Jurczyszyn - urodzony 17 czerwca 1971 r. Absolwent LO nr II w Przemyślu (1990). Ukoń- czył Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloń- skiego (1990-1996). W latach 1996-1997 odbył staże podyplo- mowe w Klinikach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Od 1996 roku jest związany (obecnie Starszy Asystent) z Kliniką Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (ul. Kopernika 17). Doktor nauk medycznych... czytaj więcej »Zaufaj lekarzowi - on nie ma innego celu jak poznać Ciebie i twój organizm oraz przyczynę Twoich dolegliwości i charakter Twojej choroby, a następnie pomóc Ci ją zwalczyć lub nie dopuścić do jej nawrotu... czytaj więcej »


Powiększ
Zaświadczenie o członkostwie w American Society of Hematology


Desiderata

Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy. O ile to możliwe, bez wyrzekania się siebie, bądź na dobrej stopie ze wszystkimi.
Wypowiadaj swą prawdę jasno i spokojnie i wysłuchaj innych, nawet tępych i nieświadomych, oni też mają swoją opowieść. Unikaj głośnych i napastliwych, są udręką ducha. Porównując się z innymi, możesz stać się próżny i zgorzkniały, zawsze bowiem znajdziesz lepszych i gorszych od siebie... czytaj więcej »

Miłość

Inteligencja bez miłości czyni cię przewrotnym. Sprawiedliwość bez miłości czyni cię nieugiętym. Dyplomacja bez miłości czyni cię hipokrytą. Sukces bez miłości czyni cię aroganckim. Bogactwo bez miłości czyni cię sknerą. Ubóstwo bez miłości czyni cię radykałem. Piękność bez miłości czyni cię zabawnym. Władza bez miłości prowadzi do tyranii. Praca bez miłości czyni cię niewolnikiem. Naiwność bez miłości pozbawia cię wartości. Modlitwa bez miłości czyni cię egoistą. Wiara bez miłości czyni cię fanatykiem. Krzyż bez miłości staje się udręką. Życie bez miłości traci sens!

Autor nieznany

Gabinet: Kraków, ul. Kobierzyńska 98.    Przyjęcia: czwartki od 16.00 do 20.00 lub po ustaleniu telefonicznym.
Rejestracja: od poniedziałku do czwartku w godzinach 14.00 - 20.00 pod nr telefonu 12 264 2591 lub zawsze 601 539077
Projekt i wykonanie strony